Klacht melden – Huisartsenpraktijk Otte Klieverik – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Otte Klieverik
Jacob Roggeveenstraat 45 7534CD
Enschede

Klacht melden

Heeft u een klacht over uw huisarts?

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen dat u als patiënt een klacht wil indienen over het handelen van uw huisarts of de doktersassistente.

Alle huisartsen zijn op grond van de wet klachtrecht cliënten zorgsector verplicht om zorg te dragen voor een regeling waarin aangegeven is hoe wordt omgegaan met klachten.

Bespreek de klacht

In het algemeen kunt u het beste uw onvrede als tip of de klacht eerst met uw huisarts of huisartsenpost bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klachten op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht op tijd met uw huisarts. Als u een afspraak maakt voor een gesprek geeft u door waarover u gaat spreken. In dat geval kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken.

Indien u dit wenst kunt u ook een klachtenformulier in vullen. U kunt dit formulier downloaden of bij de doktersassistente verkrijgen. U kunt dit formulier verzenden of afgeven bij de doktersassistente. Wij nemen daarna met u contact op.

Werkwijze “SKGE klachtenfunctionaris of geschillencommissie”

Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden kunt u een beroep doen op de klachten regeling van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl. Als u nog vragen heeft aan SKGE, kunt u bellen naar 088 0229100.

Wat kost het?
Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Wanneer u zich echter laat bijstaan door een vertegenwoordiger, advocaat of tolk, zijn die kosten voor uw eigen rekening.

Wie kan een klacht indienen?

  • de patiënt zelf, of de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige patiënt
  • iemand anders dan de patiënt, mits hier schriftelijk toestemming voor gegeven is door de patiënt
  • nabestaanden van een patiënt