Onze praktijk – Huisartsenpraktijk Otte Klieverik – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Otte Klieverik
Jacob Roggeveenstraat 45 7534CD
Enschede

Onze praktijk

Spoedgevallen
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! Bij overige spoedgevallen kunt u de praktijk bellen (053-4612076) en in het keuzemenu wat u te horen krijgt een 1 kiezen, dit is de spoedlijn van de praktijk en wordt meteen beantwoord.

Team

In onze praktijk zijn de volgende medewerkers werkzaam:

Huisartsen : R. Klieverik en J. Otte.

Praktijkassistentes: Yasmin Mourad, Tamara Snijders, Jolanda Schenkel en Kim Hoogstege.

Praktijkondersteuner somatiek: Nicole Konink, Lianne Apeldoorn

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg: Jessica Lammers

Als u ons raadpleegt zullen uitleg en geruststelling vaak volstaan. Soms is een behandeling of een verwijzing nodig. Om u bij een verwijzing goed te kunnen helpen werken wij in Glanerbrug nauw samen met andere hulpverleners. We kennen hen goed en we overleggen vaak met elkaar. Verwijzingen naar het ziekenhuis gaat voor >95% digitaal.

Wij vinden de begeleiding van patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en longaandoeningen belangrijk. Wij hanteren de nieuwste richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Preventie van hart- en vaatziekten vinden wij erg belangrijk en dat is terug te vinden in onze werkwijze.

Samen met onze praktijkmedewerkers en hulpverleners in onze buurt willen wij werken aan een goede zorg voor u.