POH-GGZ in onze praktijk – Huisartsenpraktijk Otte Klieverik – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Otte Klieverik
Jacob Roggeveenstraat 45 7534CD
Enschede

POH-GGZ in onze praktijk

Hulp in de huisartsenpraktijk bij psychische problemen

Sinds een aantal jaren werken in de huisartsengroep Glanerbrug medewerkers POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg). De POH-GGZ is een gespecialiseerde verpleegkundige. In de praktijk zijn werkzaam mw. Marjan van Dijk en dhr. Alphons Polman beiden sociaal psychiatrisch verpleegkundige, mw. R. Kappers, A. Cornelissen, mw. Hilleke van de Veer (psycholoog), mw. H. Ozcan (POH GGZ jeugd) werkzaam. Zij bieden de patiënt en de huisarts ondersteuning bij het omgaan met psychische of psychiatrische problemen. Er wordt gestreefd naar korte en snelle hulp en dichtbij in de huisartsenpraktijk. Aan de gesprekken zijn voor u geen kosten verbonden. De afgelopen jaren is ons gebleken dat veel patiënten deze begeleiding “dicht bij” erg waarderen.

POH kan begeleiding geven:

 • depressie / down
 • vormen van autisme bij kinderen
 • slapeloosheid
 • angst, paniek of een gespannen gevoel
 • relatieproblemen
 • overmatig gebruik tabak, alcohol en drugs
 • bij verminderen benzodiazepinen verslaving
 • rouw door verlies van kind of partner

Ook kan de POH-GGZ patiënten in een groep begeleiden of een deel van de behandeling middels E-health laten verlopen.

Werkwijze
Als de huisarts u verwijst zal er een afspraak gemaakt worden bij een van beide medewerkers. In het eerste gesprek brengt u samen de problemen in kaart en worden de mogelijkheden voor verdere hulp besproken. Dit eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Aan het einde van dit gesprek maakt u samen afspraken over een vervolg.

 • indien u zich met een gesprek voldoende gesteund voelt en zelf weer verder kunt wordt het contact afgesloten. De afspraken en bevindingen worden besproken met de huisarts.
 • indien er meer tijd nodig is om klachten of hulpmogelijkheden in kaart te brengen wordt een vervolgafspraak gemaakt. Het is mogelijk om in overleg ook uw partner of gezinsleden in de gesprekken te betrekken.
 • indien verdere hulpverlening nodig is kunt u hierover geadviseerd worden. Dit advies wordt ook met de huisarts overlegd, zodat deze kan meedenken en beslissen.
 • het is ook mogelijk enkele advies- en begeleidingsgesprekken te hebben met de medewerker zelf. Indien u uitgebreidere hulp nodig heeft is een doorverwijzing meer geschikt.

De vervolggesprekken duren meestal 45 minuten.

Bij verhindering
Mocht u niet in staat zijn op de afspraak te komen dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen bij de praktijkassistente van de huisarts.