Praktijkondersteuner – Huisartsenpraktijk Otte Klieverik – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Otte Klieverik
Jacob Roggeveenstraat 45 7534CD
Enschede

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft een aanvullende opleiding gevolgd speciaal gericht op het werken in een huisartsenpraktijk. Zij heeft specifieke kennis op het gebied van chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus (“suikerziekte”), astma/COPD en hart- en vaatziekten. Ouderenzorg is nu ook een onderdeel geworden van haar takenpakket. Samen met Jessica Lammers, ouderenzorgverpleegkundige, zijn zij verantwoordelijk voor de ouderenzorg.

Wat doet de praktijkondersteuner? 

De praktijkondersteuner in onze praktijk houdt spreekuren voor patiënten die bekend zijn met een hart- en/of vaataandoening, hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of COPD (“emfyseem”). Patiënten krijgen een persoonlijke uitnodiging voor dit spreekuur. Er vindt dan een inventarisatie plaats van de klachten en de risicofactoren m.b.t. de gezondheid. De resultaten worden met de huisarts besproken. Samen met de patiënt wordt bekeken op welke manier de gezondheidsrisico’s verminderd kunnen worden of hoe de klachten beter kunnen worden behandeld. Zo nodig volgt een afspraak voor een vervolg. Jaarlijks ontvangt de patiënt een nieuwe uitnodiging.

Voordeel voor patiënt met een hart-/vaatziekte, hoge bloeddruk of hoog cholesterol:

 • risico’s op het krijgen van hart-/vaatziekte worden goed in kaart gebracht
 • deskundige voorlichting en advies om deze risico’s te verkleinen
 • door regelmatige controles worden deze risico’s bewaakt
 • de kans op het (opnieuw) krijgen van een hart-/vaatziekte zal verminderen

Voordeel voor patiënt met COPD:

Door regelmatige controles en adviezen streven naar:

 • vermindering van klachten
 • verbetering van inspanningsvermogen
 • voorkomen van perioden met kortademigheid
 • voorkomen van invaliditeit

Stand van zaken:

Eind 2006 ontvingen de eerste patiënten uit onze praktijk met een hart-/vaatziekte, een hoge bloeddruk of hoog cholesterol een uitnodiging voor het spreekuur van de praktijkondersteuner. Sindsdien ontvangen de patiënten elk jaar een uitnodiging voor het spreekuur. Inmiddels is ook een begin gemaakt met het uitnodigen van patiënten met COPD.

uit het verslag cardiovasculaire zorg over 2011

 • 400 patiënten zijn gezien
 • 66% van de patiënten met een eerder hartinfarct of CVA heeft een goede bloeddrukwaarde
 • 70% van de patiënten met een eerder hartinfarct of CVA heeft een goede cholesterol waarde
 • 22% rookt
 • 85% is bekend met overgewicht
 • 77% van de patiënten beweegt 5 maal per week een half uur per dag
 • 8% van de patiënten drinkt meer dan 3 alcoholische glazen per dag
 • cijfers van de patiënten die voor een jaar controle kwamen laten zien dat de bloeddruk en cholesterolwaarden steeds betere uitslagen laten zien!
 • aanbeveling: aandacht voor leefstijl en behandeling van bloeddruk en cholesterol is van groot belang

Overleg met de praktijkondersteuner:

Nicole Konink is aanwezig op maandag ochtend, dinsdag middag, woensdag ochtend, donderdag ochtend en middag en vrijdag ochtend.

Nicole Konink is ook bereikbaar via n.konink@glanermaten.nl

Nicole Konink heeft telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 12.00-13.00 uur

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Sinds 1 april 2017 is in alle huisartsenpraktijken in Glanerbrug Jessica Lammers werkzaam als praktijkverpleegkundige ouderenzorg.

Wat is een praktijkverpleegkundige?

De praktijkverpleegkundige heeft een aanvullende opleiding gevolgd speciaal gericht op het werken in een huisartsenpraktijk. Jessica Lammers heeft specifieke kennis op het gebied van de ouderenzorg.

Wat doet de praktijkverpleegkundige ouderenzorg?

De praktijkverpleegkundige in onze praktijk bezoekt patiënten van 75 jaar en ouder thuis. Patiënten worden vooraf telefonisch op de hoogte gesteld van de afspraak voor dit bezoek. Tijdens het bezoek zal de verpleegkundige een vragenlijst met u doornemen over uw gezondheidstoestand, uw functioneren, uw voeding, de mate waarin u zich kunt voortbewegen en of er problemen bestaan met uw ogen of gehoor. Ook zal er aandacht gegeven worden aan uw medicatie. Tevens is er ruimte om te spreken over eenzaamheid of andere problemen die kunnen samenhangen met het ouder worden. Natuurlijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Het huisbezoek zal met uw huisarts worden besproken. Er wordt gekeken of en welke hulp u nodig zou kunnen hebben. Zo nodig volgt een afspraak voor een vervolg. Jaarlijks zal een bezoek worden geregeld.

voordeel van patiënt(e) 75 plus?

De doelstelling is vooral preventief. Huisartsen willen proberen te voorkomen dat u ziek of afhankelijk wordt door tijdig te signaleren dat er iets niet goed gaat. Maar ook bij al bestaande beperkingen of ziekte wordt gekeken hoe het functioneren is. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen.

overleg met praktijkverpleegkundige:

Indien u een afspraak wenst met de praktijkverpleegkundige ouderenzorg kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Zij zal vervolgens contact opnemen met de praktijkverpleegkundige, waarna de praktijkverpleegkundige contact met u opneemt voor het maken van een afspraak.

Samen met uw huisarts en praktijkondersteuner voor een nog betere kwaliteit voor patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, COPD en ouderenzorg